20% 15χρονων μαθητών έχει χαμηλή ικανότητα ανάγνωσης Εκτύπωση
Προτάθηκε από τον/την Mixalis   
Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2011 09:18

20% σε 15χρονους και 30% σε ενήλικες έχει χαμηλή ικανότητα ανάγνωσης. Σε προτεραιότητα θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το θέμα του γραμματισμού στις χώρες-μέλη της και της ανόδου του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών της, καθώς σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και γενικευμένης ανασφάλειας, ανακαλύπτει εκ νέου τη σπουδαιότητα ενός καλού εκπαιδευτικού συστήματος για τη δημιουργία συνθηκών οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής συνοχής.

Και φυσικά, καλό εκπαιδευτικό σύστημα δεν νοείται πλέον αυτό που αρκείται απλά στην ανάγνωση, τη γραφή και την αρίθμηση, αλλά στον πολυγραμματισμό.

Η 11μελής ανεξάρτητη «Επιτροπή Ανωτάτου Επιπέδου για τον Γραμματισμό», που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του έτους, με στόχο να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια των χαμηλών επιπέδων αλφαβητισμού και γραμματισμού των πολιτών της ΕΕ, αλλά και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, επισπεύδει τις εργασίες της προκειμένου να παρουσιάσει τον Οκτώβριο του 2012 τις προτάσεις της στους υπουργούς Παιδείας για τα εκπαιδευτικά συστήματα, που θα χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονα θα είναι κοινωνικά δίκαια.

Τα χαμηλά ποσοστά αλφαβητισμού στους νέους της Ευρώπης- το 20% σε 15χρονους μαθητές έχει χαμηλή ικανότητα στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα του προγράμματος διεθνούς αξιολόγησης μαθητών (PISA)- αλλά και στους ενήλικες, κατηγορία στην οποία το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού διαθέτει χαμηλές ή βασικές ικανότητες, ανησύχησαν την ΕΕ, η οποία έθεσε ως στόχο τη μείωση κάτω του 15% του ποσοστού μαθητών με δυσκολίες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες έως το 2020. Ένας ακόμη στόχος μέχρι το 2020 είναι η μείωση του μέσου όρου των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, σε ποσοστό χαμηλότερο του 10% από το σημερινό 14,4%.

Η Επιτροπή Ανώτατου Επιπέδου για τον Γραμματισμό αξιοποιεί μελέτες που εκπονήθηκαν από εκατοντάδες ευρωπαίους επιστήμονες και συστρατεύει όλο και περισσότερους θεσμούς και ιδρύματα για την επίτευξη του στόχου της. Τα 11 μέλη της είναι εμπειρογνώμονες σε θέματα αλφαβητισμού από πανεπιστημιακό, πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Η εκπαίδευση ενέχει πλέον και μια κοινωνική διάσταση, που επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο της επικοινωνίας των ανθρώπων, από την τεχνολογία και τον κατακλυσμό της εικόνας. Έτσι, το παλιό κλασσικό μοντέλο εκμάθησης, που χρησιμοποιούσε εξ ολοκλήρου το ρηματικό λόγο (ανάγνωση, γραφή και αρίθμηση) καθίσταται πλέον ανεπαρκές να καλύψει την έννοια του «εγγράμματου» ανθρώπου, που είναι αυτός που μπορεί να «διαβάσει» πέρα από λέξεις και κείμενα, και να αντλεί πληροφορίες από εικόνες, διαγράμματα και άλλα οπτικοακουστικά ερεθίσματα ή μπορεί να χρησιμοποιεί και να αξιολογεί τα ψηφιακά μέσα.

Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν ότι η κλασσική έννοια του γραμματισμού εξακολουθεί να κυριαρχεί και σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις διδακτικές πρακτικές και επισημαίνουν την ανάγκη, οι μαθητές να μάθουν από την πρώτη σχολική ηλικία να αναπτύσσουν στρατηγικές για την ανάλυση γλωσσικών και άλλων πληροφοριών.

 

Πηγή: http://www.nooz.gr/....