ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση
Home Προσωπικά Δεδομένα
Προστασία προσωπικών δεδομένων Εκτύπωση E-mail

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο Numbersland.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Προσωπικά δεδομένα δίδονται από τους επισκέπτες/ χρήστες μόνο κατά την χρήση υπηρεσιών μελών και κατά την εγγραφή των χρηστών στο newsletter του δικτυακού τόπου. Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του.

Υπηρεσίες Μελών
Το Numbersland.gr παρέχει σε εγγεγραμμένους χρήστες υπηρεσίες μελών (ανάρτηση περιεχομένου, forum, κ.λπ). Οι υπηρεσίες επιτρέπονται στους χρήστες, κατόπιν αποδοχής των Όρων Χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους (εγγραφή μελών).

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή είναι το ονοματεπώνυμο, ένας τηλεφωνικός αριθμός, ηλεκτρονική διεύθυνση, και διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας). Παράλληλα, δύναται να ζητούνται εθελοντικά κάποια επιπλέον στοιχεία όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που απαιτείται άμεση επικοινωνία), ο αριθμός fax και το επάγγελμα.

Τα εγγεγραμμένα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Numbersland.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το Numbersland.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του μπορεί να επιτευχθεί ενημερώνοντας το Numbersland.gr.

Κάθε μέλος μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχει καταχωρήσει. Πηγαίνοντας στο «Ο λογαριασμός μου» τα μέλη έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που έχουν καταχωρήσει (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997), το μέλος μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στα στοιχεία του ή ακόμα να ζητήσει τη διαγραφή τους και γενικά να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης άρθρο 13 ν. 2472/1997).

Το Numbersland.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου ως μέλος – χρήστη των υπηρεσιών του.

Το Numbersland.gr σε καμία περίπτωση δεν διακινεί, πουλάει ή ενοικιάζει τα προσωπικά στοιχεία των μελών/χρηστών του σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Numbersland.gr για τη βελτίωση των υπηρεσιών του και της εξυπηρέτησης των χρηστών του. Το Numbersland.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (newsletters) στα εγγεγραμμένα μέλη του. Τα μέλη μπορούν να διαγράφονται από τη λίστα των newsletter, όπως αναφέρεται και παρακάτω.

Η εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από το Numbersland.gr με τη χρήση των πλέον αξιόπιστων τεχνολογιών του διαδικτύου. Για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από τα μέλη είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των αλφαριθμητικών αρχείων αναγνώρισης (cookies) στους φυλλομετρητές (browsers) των χρηστών. Τα cookies χρησιμοποιούνται από το Numbersland.gr με μοναδικό σκοπό την προσωποποιημένη και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση των μελών/ χρηστών.

Newsletters
Για την λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ο επισκέπτης/ χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας (e-mail). Η επεξεργασία και αυτών των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του. Το Numbersland.gr σε καμία περίπτωση δεν διακινεί, πουλάει ή ενοικιάζει τα e-mail addresses που καταχωρούνται στο newsletter του (άρθρο 11 ν. 2472/1997).

Ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται εθελοντικά στην υπηρεσία του newsletter και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από αυτήν.

Τα newsletters αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Numbersland.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το Numbersland.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση

All School Banner2

zesta_banner