ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση
Home Οικονομία - Business Παγκόσμια Οικονομία 3 αλλαγές στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου
3 αλλαγές στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου Εκτύπωση E-mail
Προτάθηκε από τον/την nmystakidis   
Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012 09:22

3 αλλαγές στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου! Τρεις αλλαγές - ρυθμίσεις στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

1. Στον Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 226/27-10-2011) προβλεπόταν η μη προσμέτρηση για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου του πλεονάζοντος χρόνου που απέμενε μετά την αρχική του ένταξη στο βαθμολόγιο.
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε έξι συνολικά βαθμούς κατά φθίνουσα σειρά ως εξής: Βαθμός Α', Βαθμός Β', Βαθμός Γ', Βαθμός Δ', Βαθμός Ε', Βαθμός ΣΤ'. Με την πρόσφατη ψήφιση του νέου Νόμου 4038/2012 καταργείται από τότε που ίσχυσε η μη προσμέτρηση για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου του πλεονάζοντος χρόνου που απέμενε μετά την αρχική του ένταξη στους οικείους βαθμούς.
Κατόπιν αυτών, τυχόν χρόνος που πλεονάζει μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με τον βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού.
2. Παράλληλα, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου των αποδοχών που ελάμβανε τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, είτε από την οργανική του θέση είτε από τη θέση στην οποία είναι αποσπασμένος, αυτή η μείωση κατανέμεται ως εξής:
* 25% μείωση από 1/11/2011 επί των συνολικών αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου.
* Η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από τη λήξη του πρώτου έτους εφαρμογής (30/10/2012), δηλαδή από 1/11/2012.
Παράδειγμα. Εστω ότι υπάλληλος με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών 40%. Σύμφωνα με τα ανωτέρω: Από 1/11/2011, περικόπτεται το 25% των συνολικών αποδοχών που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011. Η υπερβάλλουσα μείωση (15%) περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την 1/11/2012, επιπλέον κατά 5% από 1/11/2013 και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από 1/11/2014, οπότε ο υπάλληλος από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν λαμβάνει τις αποδοχές του σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου.
3. Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό αύξησης ή μείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων που απουσιάζουν νόμιμα από την υπηρεσία τους, όπως σε περίπτωση απόσπασης, διάθεσης, αδειών που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα κ.λπ., ως αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων κατά τον τελευταίο μήνα (Οκτώβριος 2011) πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου νοούνται αυτές που θα αντιστοιχούσαν στην οργανική τους θέση με την επιστροφή τους σε αυτήν, ακόμη και αν δεν καταβάλλονταν κατά τον μήνα αυτό. Εννοείται ότι για τη σύγκριση των αποδοχών εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στις αποδοχές του υπαλλήλου και αμοιβές ή αποζημιώσεις που ελάμβανε λόγω απόσπασης σε άλλη υπηρεσία. Η τυχόν υπερβάλλουσα μείωση που προκύπτει από τη σύγκριση των ανωτέρω αποδοχών καταβάλλεται για όσο χρόνο ο υπάλληλος είναι αποσπασμένος.
Στην περίπτωση λήξης της απόσπασής του και επιστροφής του στην οργανική του θέση, η σύγκριση των αποδοχών του για τον προσδιορισμό τυχόν αύξησης ή μείωσης υπολογίζεται επί των αποδοχών της οργανικής του θέσης που αντιστοιχούσαν κατά το τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου.

Πηγή: http://www.tanea.gr/...

 

Δείτε ακόμα...

20% των Ελλήνων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

20 % των Ελλήνων ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας, ενώ το...

Περισσότερα...

16 εταιρείες με καλό εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

10 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα Τη...

Περισσότερα...

7.364€/τ.μ η αξία της λεωφόρου Champs-Elysées

7.364 €/τ.μ η αξία της λεωφόρου Champs-Elysées!   Η λεωφόρος των Ηλυσίων...

Περισσότερα...

2 δισ. ευρώ "χάθηκαν" σε ένα χρόνο

2 δισ. ευρώ "χάθηκαν" σε ένα χρόνο! Νέες απώλειες 1,9 δισ. ευρώ είχαν...

Περισσότερα...

3 «τρουέκε» σε 3 πόλεις της Ελλάδας!

3 «τρουέκε» σε 3 πόλεις της Ελλάδας! Το διάστημα της κρίσης στην...

Περισσότερα...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση