ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση
Home Οικονομία - Business Παγκόσμια Οικονομία 6 κινήσεις για να γλιτώσετε φόρο!
6 κινήσεις για να γλιτώσετε φόρο! Εκτύπωση E-mail
Προτάθηκε από τον/την Mixalis   
Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010 09:54

6 κινήσεις για να γλιτώσετε φόρο! Οι κινήσεις αυτες είναι καλό να γίνουν τις τρεις εβδομάδες που απομένουν μέχρι να λήξει το 2010! Συγκεντρώστε τα αποδεικτικά στοιχεία που θα σας γλιτώσουν από φόρους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Με έξι προνοητικές «κινήσεις» οι φορολογούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από τώρα σημαντική μείωση του πρόσθετου φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν το 2011 για τα φετινά εισοδήματα ή ακόμη και να μετατρέψουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας από χρεωστικό σε μηδενικό ή πιστωτικό:

1. Να συγκεντρώσετε σε έναν φάκελο όλες τις αποδείξεις για τα ποσά που πληρώσατε από τη 1η Ιανουαρίου 2010 σε κάθε είδους καταναλωτικές δαπάνες. Εξαιρούνται και δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικώς, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις. Εάν το εισόδημά σας, υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, οι αποδείξεις είναι απαραίτητες για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ.

2. Να συγκεντρώσετε και να διαφυλάξετε όλες τις αποδείξεις για ιατρικές δαπάνες. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, το 100% των εξόδων που καταβάλλει φέτος κάθε φορολογούμενος για επισκέψεις σε ιατρούς και εξετάσεις σε εργαστήρια ή νοσοκομεία εκπίπτει από το εισόδημα το οποίο θα δηλώσει στη φορολογική δήλωση του 2011.

Επιπλέον να μαζέψετε όλες τις αποδείξεις για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης. Το 20% των ετησίων δαπανών που καταβάλλει ο φορολογούμενος για νοσηλεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για περίθαλψη ηλικιωμένων ή αναπήρων παιδιών που τον βαρύνουν, καθώς και για απασχόληση νοσοκόμου εκπίπτει από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημά του. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης είναι 6.000 ευρώ.

3. Να κρατήσετε όλες τις αποδείξεις για δίδακτρα που καταβάλετε φέτος σε φροντιστήρια. Για κάθε μέλος της οικογενείας του φορολογούμενου, για το οποίο καταβάλλονται δίδακτρα σε φροντιστήρια μαθημάτων ή ξένων γλωσσών η εφορία αναγνωρίζει στο φορολογούμενο μείωση φόρου ίση με το 20% της καταβληθείσας δαπάνης διδάκτρων. Το ποσό της δαπάνης των διδάκτρων, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 1.200 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας. Συνεπώς, το ανώτατο ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί ο φόρος είναι τα 240 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας του φορολογούμενου.

4. Να συγκεντρώσετε όλες τις αποδείξεις καταβολής ενοικίων κύριας κατοικίας ή ενοικίων παιδιών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το 20% της συνολικής δαπάνης του φορολογούμενου για ενοίκια κύριας κατοικίας καθώς και το 20% των δαπανών για ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν εκπίπτουν από το φόρο που αναλογεί στο δηλούμενο εισόδημα. Η έκπτωση φόρου για κάθε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες δαπανών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 240 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση η αναγραφή στη δήλωση εισοδήματος του ΑΦΜ του εκμισθωτή.

5. Να ζητήσετε από τους δικηγόρους τις αποδείξεις για τις υπηρεσίες νομικής υποστήριξης που σας παρείχαν. Το 20% της δαπάνης του φορολογούμενου για δικηγορικές αμοιβές εκπίπτει από το φόρο. Οι αποδείξεις για δικηγορικές αμοιβές πρέπει επίσης να συνυποβληθούν με τη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί το 2011, ώστε η σχετική δαπάνη να μειώσει το φορολογητέο εισόδημα.

6. Να φυλάξετε τους λογαριασμούς ΔEKO για τα «κενά» ακίνητα. Οποιος φορολογούμενος είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος που έμεινε «κενό» τουλάχιστο για έξι μήνες μέσα στο 2010 πρέπει να κρατήσει τους λογαριασμούς του OTE ή τυχόν άλλους λογαριασμούς (κοινοχρήστων, ΔEH, EYΔAΠ κ.τ.λ.) από τους οποίους προκύπτει ότι πράγματι το ακίνητο ήταν «κενό».

 

Πηγή: http://www.imerisia.gr/....

 

Δείτε ακόμα...

19,7% μείωση στον κλάδο των Κατασκευών

19,7% μειώθηκε ο Δείκτης Παραγωγής στον κλάδο των Κατασκευών κατά...

Περισσότερα...

175 εταιρείες ζήτησαν να μπουν στο άρθρο 99 το 2012

175 εταιρείες ζήτησαν να μπουν στο άρθρο 99 το 2012! Στοιχεία για...

Περισσότερα...

403 νέες εντάξεις στο πρόγραμμα digi-retail του ΕΣΠΑ!

403 νέες εντάξεις στο πρόγραμμα digi-retail του ΕΣΠΑ!! Η Ειδική...

Περισσότερα...

6,5% μειώθηκε το κόστος εργασίας στην Ελλάδα

6,5% μειώθηκε το κόστος εργασίας (ανά ώρα) στην Ελλάδα το τελευταίο...

Περισσότερα...

3,95 δισ. ευρώ το κόστος της ανεργίας

3,95 δισ. ευρώ το κόστος της ανεργίας! Παρά τις δυσκολίες...

Περισσότερα...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση