ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση
Home Οικονομία - Business Επιχειρήσεις 5 απαντήσεις κι ένα παράδειγμα για το νέο Επενδυτικό Νόμο
5 απαντήσεις κι ένα παράδειγμα για το νέο Επενδυτικό Νόμο Εκτύπωση E-mail
Προτάθηκε από τον/την Mixalis   
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010 09:03

5 κρίσιμες απαντήσεις για τον Επενδυτικό Νόμο που αφορούν όλους μας! Παρουσιάστηκε ο νέος Επενδυτικός Νόμος ο οποίος εστιάζει στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης. Με μια δεύτερη ματιά υπάρχουν ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων. Για να τα δούμε:

1. Πώς θα λειτουργεί ο νέος Επενδυτικός Νόμος

Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων, αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας και αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Αφορούν τη νεανική επιχειρηματικότητα, τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό επιχειρηματικών μονάδων και τις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης (clusters).
Τα παραπάνω καθεστώτα συνδυάζουν μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις κεφαλαίου και επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανάλογα με την αναπτυξιακή στόχευση του καθενός. Παράλληλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ για τη μόχλευση της εγχώριας αγοράς κεφαλαίων και την άμεση εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά, με τη χορήγηση επιδοτούμενων δανείων στις επιχειρήσεις.
Στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα πλέγμα επενδυτικών ευκαιριών που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνδυάζουν φοροαπαλλαγές με επιχορηγήσεις κεφαλαίου, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτούμενα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ.

3. Πώς ορίζεται το ύψος των ενισχύσεων
Η χώρα χωρίζεται σε 3 ζώνες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την ΕΕ Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Επιπλέον οι επιχειρήσεις διακρίνονται, επίσης σύμφωνα με την κατάταξη της ΕΕ, σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους (μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές). Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησής του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

2. Τι ακριβώς προβλέπει το κάθε καθεστώς ενισχύσεων

  • H κατηγορία των σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε υγιείς επιχειρήσεις κάθε είδους (πλην εκείνων που ρητά εξαιρούνται) σε όλη την επικράτεια. Προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς μέσω φοροαπαλλαγών, που μπορεί να φτάσουν μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο. Οι φοροαπαλλαγές μπορούν να συνδυαστούν με επιδοτούμενα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ, μέχρι το ανώτατο ύψος των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

  • Η κατηγορία των σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης αφορά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων με την εισαγωγή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στο καθεστώς αυτό παρέχεται συνδυαστικά επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέχρι το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με φοροαπαλλαγές και επιδοτούμενα δάνεια. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων το ποσοστό της επιχορήγησης/επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξάνεται κατά 10%.

  • Η κατηγορία των σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια που αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές. Για την υπαγωγή στην κατηγορία αυτή τα κριτήρια της πράσινης ανάπτυξης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέχρι το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με φοροαπαλλαγές και επιδοτούμενα δάνεια. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων το ποσοστό της επιχορήγησης/επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξάνεται κατά 10%.

  • Η ειδική κατηγορία των σχεδίων της Επιχειρηματικότητας των Νέων αφορά επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα μέχρι 40 ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μια ιδιαίτερα προνομιακή αντιμετώπιση. Για διάστημα πέντε ετών από την έναρξη της λειτουργίας τους δικαιούνται ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο ουσιαστικά των δαπανών τους, καθώς -σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για όλες τις άλλες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων- θεωρούνται επιλέξιμες προς ενίσχυση και οι λειτουργικές τους δαπάνες. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φθάσει μέχρι του ποσού του 1 εκ. € συνολικά.
  • Η ειδική κατηγορία των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50 εκ. €.
  • Η ειδική κατηγορία των Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων αφορά επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων άνω των 2 εκ. €, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή προβλέπονται φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο.
  • Η ειδική κατηγορία των σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης αφορά επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας. Για τα ιδιαίτερα σύνθετα αυτά επενδυτικά σχέδια προβλέπεται η δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενισχύσεων μετά από σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίζει κάθε φορά τις σχετικές λεπτομέρειες.

3. Τι νέο εισάγει ο νέος Επενδυτικός Νόμος σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος εισάγει μια σειρά από καινοτομίες, με τις οποίες αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού στην πολιτική ενίσχυσης των επενδύσεων. Αναλυτικότερα:
• Για πρώτη φορά Επενδυτικός Νόμος διαθέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Οι διαθέσιμοι πόροι τόσο για το σύνολο των επενδύσεων όσο και ανά καθεστώς ενίσχυσης θα είναι εξαρχής γνωστοί σε όλους.
• Εισάγεται η διαδικασία του ανταγωνισμού μεταξύ των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων. Με δεδομένο το ανώτατο όριο των προσφερόμενων ενισχύσεων μόνο τα καλύτερα επενδυτικά σχέδια θα έχουν πρόσβαση στις ενισχύσεις.
• Εισάγονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης που προάγουν την οικονομική αποτελεσματικότητα και διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλογής.
• Εισάγεται το κριτήριο της επιλεξιμότητας στις επιχορηγήσεις κεφαλαίων. Η Πολιτεία μπορεί να καθορίζει και να προσαρμόζει στην εκάστοτε συγκυρία τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής και να τις ενισχύει με στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίων.
• Εισάγεται σαφές χρονοδιάγραμμα. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου θα υποβάλλονται κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο (με εξαίρεση τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα των παραπάνω μηνών. Ανάλογες προβλέψεις για όλη την πορεία ελέγχου και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και για τα σχετικά διαδικαστικά θέματα, θα περιλαμβάνονται στο ΠΔ που θα προωθηθεί προς υπογραφή αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου.

4. Ποια είναι τα νέα κριτήρια επιλογής των επενδύσεων

Τα κριτήρια του νέου νόμου είναι τα εξής:
α. Κριτήρια αξιολόγησης του επενδυτικού φορέα
i. Χαρακτηριστικά του φορέα (νομική μορφή/αριθμός απασχολουμένων).
ii. Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης (συμμετοχή των μετόχων και των στελεχών σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας).
iii. Εμπειρία της εταιρείας (χρόνος ενεργού λειτουργίας στην αγορά).
iv. Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την υλοποίηση της επένδυσης (τίτλοι επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού).
v. Ιδία συμμετοχή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (ποσοστό ίδιας συμμετοχής).

β. Κριτήρια βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου.
i. Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εισροές - εκροές της επένδυσης, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης).
ii. Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα (δείκτης ικανότητας αποπληρωμής δανείων, δείκτης κερδοφορίας και δείκτης αποτελεσματικότητας).
iii. Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων).

γ. Κριτήρια τεχνολογικής ανάπτυξης
i. Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία (δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανάπτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και μάρκετινγκ, για συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου και δαπάνες για πιστοποίηση).
ii. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων.
iii. Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων.
iv. Ύψος της προστιθέμενης αξίας.

δ. Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη
i. Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.
ii. Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.
iii. Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.
iv. Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.
v. Ύψος του επενδυτικού σχεδίου.
vi. Δημιουργία συνεργασιών - δικτύωσης (clusters).

5. Ποια είναι τα πιο σημαντικά θετικά στοιχεία του νέου Επενδυτικού Νόμου

• Αποκαθιστά την οικονομική αξία των δημόσιων πόρων. Με το νέο νόμο ο επιχειρηματίας γνωρίζει τι θα εισπράξει, πότε θα το εισπράξει και πώς μπορεί να συνυπολογίσει την ενίσχυση στα επενδυτικά του σχέδια εντός εξαμήνου μετά την υποβολή του επενδυτικού του σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόδοση των διαθέσιμων κοινωνικών πόρων, που με το ισχύον καθεστώς έχουν απαξιωθεί.
• Θέτει συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους για το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στόχους που κάθε φορά θα προσαρμόζονται και θα εξειδικεύονται μετά από διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς και ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομικής συγκυρίας.
• Θέτει καθαρούς κανόνες διαχείρισης. Υπάρχει ετήσιος προϋπολογισμός για κάθε πρόγραμμα, ανταγωνιστικές προσφορές επενδυτικών σχεδίων και αδιάβλητη βαθμολογική κατάταξη.
• Οδηγεί μέσω των φοροαπαλλαγών που προβλέπονται για όλα τα επενδυτικά καθεστώτα σε επενδύσεις στην «επίσημη οικονομία» και όχι στην παραοικονομία και σε δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας, αυξάνοντας το ΑΕΠ και τα δημόσια έσοδα.
• Αντιμετωπίζει μακροχρόνιες στρεβλώσεις στη εγχώρια αγορά κεφαλαίων, από την οποία ήταν αποκλεισμένες πολλές δυναμικές κοινωνικές ομάδες της ελληνικής οικονομίας.
• Συμβάλλει στην έξοδο από την ύφεση με βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας.
• Θέτει ως βασική προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία.
• Υπηρετεί την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, εισάγοντας γενικό επενδυτικό καθεστώς για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
• Ενισχύει την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης προστιθέμενης αξίας.
• Συνδέει τις ενισχύσεις με συγκεκριμένες και μετρήσιμες αναπτυξιακές προτεραιότητες, αναδεικνύοντας νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες της ελληνικής οικονομίας.
• Ενισχύει την κοινωνική κινητικότητα με μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων και του επιστημονικού δυναμικού.
• Προωθεί τη διαφάνεια και την αντικειμενική αξιολόγηση.
• Δεν κάνει παραχωρήσεις σε ομάδες συμφερόντων. Δεν υπάρχουν διατάξεις που να ευνοούν κανενός είδους συντεχνιακά συμφέροντα.

Υποθετικό παράδειγμα εφαρμογής του νέου Επενδυτικού Νόμου

Έστω ότι κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου Επενδυτικού Νόμου αποφασίζεται να προκηρυχθούν επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1 δις €. Αυτό σημαίνει πως οι διαθέσιμες φοροαπαλλαγές θα ανέλθουν στα 3 δις € (σχέση φοροαπαλλαγών-επιχορηγήσεων 3:1), τα δάνεια του ΕΤΕΑΝ υπολογίζεται πως θα ανέλθουν στα 800 εκ. €, τα απλά τραπεζικά δάνεια υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 500 εκ. € και η κινητοποίηση ιδίων κεφαλαίων θα είναι τουλάχιστον 1,2 δις €.
Συνολικά η κρίσιμη μάζα επενδυτικών σχεδίων προς υλοποίηση, με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία θα λειτουργήσει με το συντονισμό και τη στόχευση που προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου, υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το ποσό των 5 δις €. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 2009 το συνολικό ύψος των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου από όλους τους φορείς της οικονομίας -πλην οικοδομής και κατασκευών- δεν ξεπερνούσε τα 20 δις €, γίνεται εύκολα κατανοητό το μέγεθος της παρέμβασης που επιχειρείται με το νέο Επενδυτικό Νόμο και οι δυνατότητες που δημιουργούνται για άμεσα και ορατά αποτελέσματα.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr/...

 

Δείτε ακόμα...

150 εκ. € στους Έλληνες αγρότες για νέες επενδύσεις

150 εκ. € στους Έλληνες αγρότες για νέες επενδύσεις! Χρηματοδοτικό...

Περισσότερα...

6 ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας

6 Ιστοσελίδες για εύρεση εργασίας, πολύ χρήσιμες στους καιρούς...

Περισσότερα...

5,4% έφτασε ο πληθωρισμός το Μάιο

5,4% έφτασε ο πληθωρισμός το Μάιο, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο τα...

Περισσότερα...

7 πιθανότερες προς πτώχευση χώρες! Η Ελλάδα..; δείτε θέση!

7 πιθανότερες προς πτώχευση χώρες! Η Ελλάδα..; δείτε θέση! Στο...

Περισσότερα...

50.000 συνταξιούχοι-φαντάσματα

50.000 συνταξιούχοι-φαντάσματα! Περίπου 50.000 συνταξιούχοι του ΙΚΑ...

Περισσότερα...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΜΜΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ Numberland.gr